הודעת הממשלה - הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס` 10), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏21 ‏אוקטובר ‏2013 18:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

משה יעלון
איתן כבל
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
יצחק וקנין

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+