אישור החוק - הצעת חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת התשע-עשרה), התשע"ד-2013

‏יום שלישי ‏15 ‏אוקטובר ‏2013 17:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

אורי אורבך
שולי מועלם-רפאלי
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מיקי לוי

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • נקבע כי במהלך כהונתה של הכנסת התשע-עשרה לא יעלה מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת על עשרה, במקום תשעה הקבוע כיום.
משוב א- א+