קריאה שנייה - הצעת חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת התשע-עשרה), התשע"ד-2013

‏יום שלישי ‏15 ‏אוקטובר ‏2013 16:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

דב חנין
מיקי לוי
אילן גילאון
נסים זאב

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • נקבע כי במהלך כהונתה של הכנסת התשע-עשרה לא יעלה מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת על עשרה, במקום תשעה הקבוע כיום.
משוב א- א+