להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק להסדרת תוצרת אורגנית (תיקון מס` 2), התשע"ג-2013

‏יום חמישי ‏01 ‏אוגוסט ‏2013 03:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

זבולון כלפה
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+