הודעת הממשלה - הנמקת הערעורים והצבעה על רצונה של הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 67) (פיצוי לנאשם שזוכה), התשע"ב-2012

‏יום חמישי ‏01 ‏אוגוסט ‏2013 03:03

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

סילבן שלום
זבולון כלפה
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+