הסתייגות - הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשע"ג-2013

‏יום רביעי ‏31 ‏יולי ‏2013 12:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

עפו אגבאריה
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

דוד אזולאי
מוחמד ברכה

נגד 28

זבולון כלפה
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

גדעון סער
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
יעל גרמן
עדי קול

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון),
    התשע"ג–2013 *

    התקבל בכנסת ביום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 777, מיום ט"ז בתמוז התשע"ג (24 ביוני 2013), עמ' 968.
משוב א- א+