להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס` 48) (שינוי סדרי ההצבעה), התשע"ג-2013

‏יום שלישי ‏30 ‏יולי ‏2013 18:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

יריב לוין
מיקי לוי

נמנע 0

משוב א- א+