קריאה שנייה - הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון מס` 12), התשע"ג-2013

‏יום שלישי ‏30 ‏יולי ‏2013 16:52

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 12), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ג באב התשע"ג (30 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 510, מיום כ"ה בתמוז התשע"ג (3 ביולי 2013), עמ' 39.

    תיקון התוספת1.בחוק חופשה שנתית, התשי"א–1951‏ ס"ח התשי"א, עמ' 234; התש"ע, עמ' 510., בתוספת, אחרי פרט 1 יבוא:"1א. יום קורבן זבח פסח; חג הפסח; שביעי של פסח (חג המצות); חג השבועות; מועד החודש השביעי; יום הכיפורים; חג הסוכות; שמיני עצרת – כל אלה, במועדים שבהם הם נחגגים על ידי בני העדה השומרונית."
משוב א- א+