הצעת ועדה - החלטת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדבר פיצול הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏22 ‏יולי ‏2013 22:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 68

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

דוד אזולאי
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יפעת קריב
עדי קול
מיקי לוי
משה גפני
מוחמד ברכה
מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יצחק הרצוג
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

גדעון סער
ציפי חוטובלי
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יולי - יואל אדלשטיין
שולי מועלם-רפאלי
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • פרק ד`: האפוטרופוס הכללי – חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע”ג–2013:
    הפרק מתקן את חוק האפוטרופוס הכללי, התשל”ח–1978 (להלן – החוק), בשני עניינים:
    1. הטלת חובה על האפוטרופוס הכללי ליזום, אחת לחמש שנים, הליך של חקירה ובדיקה לשם איתור בעלי הזכויות בנכס עזוב, המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי. במסגרת הליך זה, יפרסם האפוטרופוס הכללי הודעה לציבור על פרטי הנכס באתר האינטרנט של משרד המשפטים וכן יפנה לרשות האוכלוסין במשרד הפנים ולרשם לענייני ירושה, כדי לברר מידע שיוכל לסייע באיתור בעלי הזכויות בנכס.
    2. הסמכת האפוטרופוס הכללי להעביר כספים שבניהולו להשקעה בפיקדון שינוהל במשרד האוצר, עד לאיתור בעלי הזכויות באותם כספים, וזאת בנוסף להסמכה הקיימת היום להשקיע כספים אלה בדרך שתקבע ועדת ההשקעות לפי החוק. בחירת דרך השקעת הכספים והחזקתם וכן ניהולם בפיקדון במשרד האוצר יוסדרו בתקנות שיתקין שר המשפטים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
משוב א- א+