אישור החוק - חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי משרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏15 ‏יולי ‏2013 12:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 52

מרדכי יוגב
זבולון כלפה
שולי מועלם-רפאלי
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

משה יעלון
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

יריב לוין
סילבן שלום
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

יצחק הרצוג
איתן כבל
ציפי לבני
משה גפני
יעקב פרי
יפעת קריב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

נסים זאב
עליזה לביא

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+