להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק חופש המידע (תיקון מס` 9) (התאחדויות ואיגודי הספורט), התשע"ג-2013

‏יום שלישי ‏09 ‏יולי ‏2013 18:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

איתן כבל

נגד 0

נמנע 2

נסים זאב
משוב א- א+