הצעת ועדה - הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס` 32), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏08 ‏יולי ‏2013 22:33

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

יריב לוין
זבולון כלפה
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

רוברט אילטוב
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

עליזה לביא
מיקי לוי
עדי קול
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • סעיף 11 לחוק לימוד חובה קובע חזקת גיל ולפיה רואים אדם כאילו הגיע לגיל מסוים בראשית כל שנת לימודים, אם יגיע לאותו גיל עד תאריך מסוים באותה שנת לימודים. בתיקון לסעיף זה נקבע כי רואים אדם כאילו הגיע לגיל מסוים בראשית כל שנת לימודים אם יגיע לאותו גיל עד ה-31 לדצמבר באותה שנת לימודים (וזאת במקום לפני א` בטבת), כך שכל הילדים שנולדו בשנתון לועזי מסוים נכללים באותה שכבת גיל לצורך חוק לימוד חובה. תחילתו של תיקון זה תהיה החל מהרישום לשנת הלימודים התשע”ה.

החוק המלא


  • חוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ג (8 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 504, מיום כ"ה בסיוון התשע"ג (3 ביוני 2013), עמ' 20.

    תיקון סעיף 111.בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949 ס"ח התש"ט, עמ' 287; התשס"ח, עמ' 748., בסעיף 11, במקום "לפני יום א' בטבת" יבוא "עד יום 31 בדצמבר". תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).
משוב א- א+