להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס` 7) (הודעה בדבר מחיקת רישום שעבוד), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏08 ‏יולי ‏2013 21:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

זבולון כלפה
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מיקי לוי
עדי קול

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+