הסתייגות - הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון מס` 3), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏08 ‏יולי ‏2013 19:28

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

דוד אזולאי
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

נגד 69

אופיר אקוניס
גילה גמליאל
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

משה זלמן פייגלין
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

איציק שמולי
עמיר פרץ
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יעל גרמן
עליזה לביא
עדי קול
יפעת קריב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

ניצן הורוביץ
עיסאווי פריג`
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • ”שעון הקיץ” בישראל מתחיל בכל שנה, בתקופה שמיום שישי שלפני יום ראשון האחרון של חודש מרס בשעה 02:00, ומסתיים ביום ראשון הראשון שלאחר יום 1 באוקטובר בשעה 02:00. חוק זה קובע כי התקופה להחלת שעון קיץ בישראל תוארך, ותהיה בכל שנה בין יום שישי שלפני יום ראשון האחרון בחודש מרס בשעה 02:00, לבין יום ראשון האחרון בחודש אוקטובר בשעה 02:00. החוק מאריך את תקופת שעון הקיץ בישראל בכשלושה שבועות לפחות בכל שנה (יהיו שנים שבהן תקופת שעון הקיץ תוארך בכארבעה שבועות). חוק זה מעגן את המלצות הוועדה המקצועית לבחינת ההסדרים והזמנים הראויים להפעלת שעון הקיץ בישראל שמינה שר הפנים.

החוק המלא


  • חוק קביעת הזמן (תיקון מס' 3), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ג (8 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 773, מיום ט"ז בתמוז התשע"ג (24 ביוני 2013), עמ' 958.

    החלפת סעיף 31.בחוק קביעת הזמן, התשנ"ב–1992‏ ס"ח התשנ"ב, עמ' 137; התשע"ג, עמ' 31., במקום סעיף 3 יבוא:"הקדמת הזמן בישראל3.בכל שנה, בתקופה שמיום שישי שלפני יום ראשון האחרון בחודש מרס בשעה 02:00, עד יום ראשון האחרון בחודש אוקטובר בשעה 02:00, יוקדם הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות."
משוב א- א+