להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס` 10) (זקיפת ימי מחלה להורה של אדם עם מוגבלות), התשע"ג-2013

‏יום שלישי ‏18 ‏יוני ‏2013 18:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+