קריאה שנייה - הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס` 22 - הוראת שעה), התשע"ג-2013

‏יום שלישי ‏18 ‏יוני ‏2013 16:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

יולי - יואל אדלשטיין
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

חנא סוייד

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+