להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - זקיפת ימי מחלה להורה של אדם עם מוגבלות), התשע"ג-2013

‏יום רביעי ‏05 ‏יוני ‏2013 11:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

עפו אגבאריה
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

יצחק הרצוג
איציק שמולי
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

דוד אזולאי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+