להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב הכנסה מקצבאות לצורך קביעת זכאות ניצולי שואה לגמלת סיעוד), התשע"ג-2013

‏יום רביעי ‏29 ‏מאי ‏2013 11:50

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

מוחמד ברכה
עדי קול
ניצן הורוביץ
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+