להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "תוצאות מבחני המיצ"ב"

‏יום רביעי ‏22 ‏מאי ‏2013 17:03

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

משה זלמן פייגלין

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+