אישור החוק - הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס` 3), התשע"ג-2013

‏יום שלישי ‏30 ‏אפריל ‏2013 17:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

מרב מיכאלי
עדי קול

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+