אישור החוק - הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס` 15), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏29 ‏אפריל ‏2013 21:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

שולי מועלם-רפאלי
יפעת קריב
יעקב פרי
מיקי לוי
יעל גרמן
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס' 15), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט באייר התשע"ג (29 באפריל 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 753, מיום י"ב באייר התשע"ג (22 באפריל 2013), עמ' 280.

    תיקון סעיף 11.בחוק שירות ביטחון (הוראת שעה), התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 332; התשע"ב, עמ' 143., בסעיף 1, ברישה, במקום "עד יום י"ח בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2012)" יבוא "עד יום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014)".
משוב א- א+