הסתייגות - הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל) (הוראת שעה), התשע"ג-2013

‏יום שלישי ‏19 ‏מרץ ‏2013 18:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 58

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יפעת קריב
עדי קול
יעקב פרי
עליזה לביא
מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
לימור לבנת
אופיר אקוניס
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

שולי מועלם-רפאלי
זבולון כלפה
מרדכי יוגב
אורי יהודה אריאל

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל) (הוראת שעה), התשע"ג–2013
    **
    התקבל בכנסת ביום ח' בניסן התשע"ג (19 במרס 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 748, מיום ח' בניסן התשע"ג (19 במרס 2013), עמ' 258.

    הארכת כהונה – הוראת שעה1.על אף הוראות סעיף 16 לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980 ס"ח התש"ם, עמ' 90; התשע"א, עמ' 757. (להלן – החוק העיקרי), שני הרבנים הראשיים לישראל שכיהנו ערב תחילתו של חוק זה, יוסיפו לכהן עד מועד היבחרם של הרבנים הראשיים לישראל לפי החוק העיקרי או עד יום י"ז באב התשע"ג (24 ביולי 2013), לפי המוקדם.
משוב א- א+