קריאה שנייה - הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

‏יום שני ‏05 ‏נובמבר ‏2012 15:05

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

רוברט אילטוב

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • מקצועות ההנדסאי והטכנאי המוסמך הוסדרו בחוק. בין היתר, נקבע שתוקם מועצת ההנדסאים והטכנאים שתפקידה לסייע לשרי התעשייה המסחר והתעסוקה והחינוך, הממונים על החוק ולפעול לקידום מעמדם של ההנדסאי והטכנאי המוסמך, לרבות בכל הקשור להכרה אקדמית עתידית, יחוד פעולות למגמות המקצוע השונות, קביעת תנאים למתן רישיון ורישום במרשם, וכן הסדרת הליכי משמעת וכללי אתיקה של המקצוע. בנוסף נקבע שתוקם ועדת הסמכה, שתפקח על המרשם ועל הכרה בתארים ובהכשרות שניתנו מחוץ לישראל. נקבע שמי שישתמש לשווא בתארים ”הנדסאי” או ”בוגר מכללה טכנולוגית מוכרת”- דינו מאסר של חצי שנה. כמו כן יוגבל השימוש בתואר ”טכנאי מוסמך” בסמיכות לשם מגמה מסוים, כפי שייקבע בתוספת לחוק. החוק משווה את מעמד ההנדסאים לבעלי תואר אקדמי בהתמודדות על משרות בגוף ציבוריים שונים. מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים שהוכר על ידי הרשויות לפני תחילת חוק זה, יוכר עד לסוף שנת הלימודים שלאחר כניסתן לתוקף של תקנות לפי החוק, או עד שהתלמידים שכבר החלו ללמוד בו יסיימו את לימודיהם, לפי המאוחר.
משוב א- א+