אישור החוק - הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס` 21), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 20:31

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

שכיב שנאן
ציון פיניאן
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • סעיף 15 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש”ך-1960 שהעניק לשר הרווחה והשירותים החברתיים אפשרות לבטל החלטה שיפוטית אם הוא סבור שטובת הקטין דורשת זאת ובלבד שהאחראי על הקטין הסכים לכך, לפי סעיפים 3(2) עד 4 לחוק האמור- בוטל.

החוק המלא


  • חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 21), התשע"ב–2012
    **
    התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 692, מיום ט"ז בסיוון התשע"ב (6 ביוני 2012), עמ' 856.

    ביטול סעיף 151.בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך–1960 ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 1141., סעיף 15 – בטל.
משוב א- א+