להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המים (תיקון מס` 25), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 19:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

דב חנין
ציפי חוטובלי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+