להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס` 4) (איסור העסקה), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 17:52

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

נמנע 0

משוב א- א+