להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 15:06

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

דוד אזולאי
רונית תירוש
מגלי והבה
ניצן הורוביץ
דב חנין
מירי רגב
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

מוחמד ברכה
משה יעלון
אמנון כהן

נמנע 0

משוב א- א+