קריאה שנייה - הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 13:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 42

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

מאיר שטרית
מגלי והבה
אבי (משה) דיכטר
זאב בילסקי
שכיב שנאן
ראלב מג`אדלה
ציון פיניאן
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • מוקמת בזאת רשות ארצית לכבאות והצלה תחת המשרד לביטחון פנים במקום איגודי הערים והמחלקות שירותי הכבאות ברשויות המקומיות. חקיקת חוק זה הגיעה לאחר מספר דוחות של מבקר המדינה וועדות שהוקמו לצורך בחינת מערך הכבאות בישראל אשר המליצו בין השאר על הקמת רשות אחת במקום איגודי הערים וזאת לטובת שיפור הניהול, השליטה והבקרה.
    במסגרת החוק הועברו לשירותי הכבאות סמכויות טיפול באירועי חומרים מסוכנים שהיו עד כה באחריות המשרד להגנת הסביבה. החוק כולל בין השאר הוראות מעבר לגבי העובדים והנכסים אשר עוברים מהשלטון המקומי למדינה.
משוב א- א+