להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה) (תיקון - החמרת ענישה על השכרת דירה והלנה בתמורה לשוהים שלא כדין), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏11 ‏יולי ‏2012 14:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 34

אמנון כהן
רונית תירוש
רוברט אילטוב
מנחם אליעזר מוזס
מירי רגב
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

אופיר אקוניס
יולי - יואל אדלשטיין

נגד 12

דב חנין
עפו אגבאריה
ניצן הורוביץ

נמנע 0

משוב א- א+