להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שכר מינימום (תיקון - עוולה נזיקית וקובלנה), התש"ע-2009

‏יום רביעי ‏11 ‏יולי ‏2012 13:47

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

עפו אגבאריה

נגד 29

רונית תירוש
מאיר שטרית
שכיב שנאן
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

אופיר אקוניס

נמנע 0

משוב א- א+