להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון- חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות), התש"ע-2010

‏יום רביעי ‏11 ‏יולי ‏2012 12:38

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

משולם נהרי
רונית תירוש
רוני בר-און
דב חנין
ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+