להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס` 19) (הודעה ללקוח על נקיטת פעולה לגבי הלוואה), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏09 ‏יולי ‏2012 21:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+