להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק לשינוי חברתי-כלכלי (תיקוני חקיקה) (הגברת התחרות), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏09 ‏יולי ‏2012 20:33

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

נמנע 0

משוב א- א+