אישור החוק - חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס` 2), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏09 ‏יולי ‏2012 20:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

רונית תירוש
שכיב שנאן

נגד 2

דב חנין
מוחמד ברכה

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשע"ב (9 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 699, מיום כ"ח בסיוון התשע"ב (18 ביוני 2012), עמ' 950.

    תיקון סעיף 3 1.בחוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה), התשס"ט–2009‏ ס"ח התשס"ט, עמ' 154; התשע"א, עמ' 973.
משוב א- א+