אישור החוק - הצעת חוק העונשין (תיקון מס` 116), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏09 ‏יולי ‏2012 19:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

שכיב שנאן
ציון פיניאן

נגד 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק העונשין (תיקון מס' 116), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשע"ב (9 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 677, מיום כ"ז באדר התשע"ב (21 במרס 2012), עמ' 754.

    הוספת סעיף 51ח1 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ב, עמ' 446., אחרי סעיף 51ח יבוא: "איסור יציאה מהארץ לעובד שירות 51ח1. עובד שירות לא יצא מהארץ במהלך תקופת עבודת השירות, אלא באישור הממונה."
משוב א- א+