העברת הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק סיוע חוץ לארגוני מגזר שלישי במדינות תומכות, התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏04 ‏יולי ‏2012 13:28

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

נמנע 0

משוב א- א+