להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (ייצוג הולם), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏27 ‏יוני ‏2012 13:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

שכיב שנאן
ראלב מג`אדלה
סעיד נפאע

נגד 27

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יצחק כהן
מנחם אליעזר מוזס
יריב לוין
משה כחלון

נמנע 0

משוב א- א+