להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק מס נוסף למטרות חינוך, בריאות ורווחה (הוראת שעה), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏27 ‏יוני ‏2012 13:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

מוחמד ברכה
שלי יחימוביץ

נגד 22

רוני בר-און
גדעון סער
משה יעלון
זאב בנימין בגין

נמנע 0

משוב א- א+