להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - ייצוג על ידי ארגון), התש"ע-2009

‏יום רביעי ‏27 ‏יוני ‏2012 12:38

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

דוד אזולאי
מאיר שטרית

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+