להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון - הארכת התקופה לקבלת הפרשי שכר או גמול אחר), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏27 ‏יוני ‏2012 12:14

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 32

ראלב מג`אדלה
סעיד נפאע
יצחק וקנין
רוני בר-און
זאב בילסקי
רוחמה אברהם בלילא
עפו אגבאריה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+