להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (תיקון - עיון בצווי חיפוש), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏27 ‏יוני ‏2012 11:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

אחמד טיבי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+