להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק הגברת התחרותיות וצמצום סיכונים בפעילות קבוצות עסקיות, התש"ע-2010

‏יום רביעי ‏20 ‏יוני ‏2012 12:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

עפו אגבאריה
ראלב מג`אדלה
אופיר אקוניס
דוד אזולאי
מאיר שטרית
מגלי והבה
חנא סוייד

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+