להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון - איסור התניית זכות הלימוד בתשלום), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏13 ‏יוני ‏2012 13:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

יריב לוין
מוחמד ברכה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+