העברת הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי (תשלום אגרות תדר על ידי בעל זיכיון לשידורי רדיו),התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏06 ‏יוני ‏2012 12:05

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

ראלב מג`אדלה
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

משה יעלון
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+