אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 106), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏04 ‏יוני ‏2012 18:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

מגלי והבה
נסים זאב
שכיב שנאן
מירי רגב
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

משה כחלון

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום י"ד בסיוון התשע"ב (4 ביוני 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 678, מיום כ"ז באדר התשע"ב (21 במרס 2012), עמ' 758.

    תיקון סעיף 14ז1.בפקודת התעבורה דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 175; ס"ח התשע"ב, עמ' 350.
משוב א- א+