להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון מס` 2) (הארכת התקופה שבמהלכה אירעה חבלה), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏29 ‏מאי ‏2012 19:23

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

יצחק וקנין
ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון מס' 2),
    התשע"ב–2012 *

    התקבל בכנסת ביום י"ג בתמוז התשע"ב (3 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 467, מיום כ"ט באייר התשע"ב (21 במאי 2012), עמ' 202.
משוב א- א+