אישור החוק - הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס` 18), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏29 ‏מאי ‏2012 19:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

ציפי חוטובלי
יצחק וקנין

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א–1971 מסדיר רכישת חלקת קבר בחיים וקובע את התעריפים בבתי-העלמין השונים. תעריפים אלה מתייחסים לשיטת קבורה בשטח פתוח, כאשר פתח הקבר מלמעלה, המכונה קבורת שדה, שהיא שיטת הקבורה הנפוצה כיום במדינה.
  נוכח המחסור בקרקעות לקבורה התעורר צורך ממשי בניצול טוב יותר שלהן. לכן, החליטה הממשלה לפתח סוגי קבורה שונים ולקדם שיטות קבורה המביאות לניצול יעיל יותר של הקרקע.
  כחלק מההתמודדות עם המחסור האמור בקרקעות הוחל בפיתוח בית-העלמין ברקת, הצפוי לספק כ-330,000 קברים במגוון שיטות קבורה.
  תיקון זה קובע תעריפים מרביים לרכישת חלקת קבר בחיים בבית-העלמין ברקת, בהתאם לסוג חלקת הקבר. מבנה התעריפים קובע תעריף נמוך יותר ככל שהחלקה נועדה לקבורה בשיטה המביאה לניצול טוב יותר של הקרקע.
  באופן תקדימי, ומתוך כוונה להביא לשיפור השירות לאזרח, בית-העלמין ברקת ינוהל על-ידי גורמים עסקיים בעלי מטרות רווח, ובהתאם לכך גם נקבעו תעריפי הקבורה כאמור.
  כן קובע התיקון כי בני-זוג המבקשים להיקבר בסמוך ליקיריהם יזכו להנחה משמעותית מן התעריפים שנקבעו. בנוסף, יוגבלו הסכומים שניתן יהיה לגבות עבור קבורת נפטר גם בחלקות שיוגדרו כחלקות חריגות בבית-העלמין.
משוב א- א+