להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר היום בנושא: "גל ההתייקרויות במשק"

‏יום רביעי ‏23 ‏מאי ‏2012 18:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

ראלב מג`אדלה
יצחק כהן

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+