להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצומח (תיקון - פטור מהוראות מסוימות לגרגרי טף), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏23 ‏מאי ‏2012 13:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

שכיב שנאן
נסים זאב
רונית תירוש
מגלי והבה
רחל אדטו
מוחמד ברכה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+