להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק יום העצמאות (תיקון - קביעת יום העצמאות ביום חמישי בשבוע), התש"ע-2009

‏יום רביעי ‏23 ‏מאי ‏2012 13:14

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 35

מגלי והבה
אבי (משה) דיכטר
שכיב שנאן
יריב לוין
משה יעלון

נמנע 0

משוב א- א+